Pomoć / Help

Kako koristiti naše PanLUX.tour virtualne šetnje.

How to use our PanLUX.tour virtual tours.

PanLUX.tour screen

PanLUX top bar
Home

- prikazuje PanLUX poćetnu stranicu

- Show PanLUX homepage

Sound

- uključuje / isključuje zvuk (ako postoji)

- turns on / off sound (if exist)

Rotate

- uključuje / isključuje rotaciju 360 fotografije

- turns on / off autorotation of 360 photo

Control

- mijenja način pomicanja 360 fotografije

- change control mode

Info

- prikazuje info stranicu (ako postoji)

- displays info page (if exist)

Help

- ova mrežna stranica

- this web page


PanLUX Bottombar
Thumbnails

- prikazuje / skriva traku sa slikicama svih panorama

- Show / Hide thumbnail panel

Map

- prikazuje / skriva satelitsku – zemljopisnu kartu

- show / hide satellite - geographical map

Floorplan

- prikazuje / skriva tlocrt (ako postoji)

- show / hide floor plan (if exist)

Gyro

- omogućava gyro i accelerometer senzore (ako postoje ne uređaju)

- allows gyro and acceleration sensors (if exist on device)

left - right

- pomicanje 360 fotografije lijevo – desno

- move 360 photo left - right

up - down

- pomicanje 360 fotografije gore – dolje

- move 360 photo up - down

VT

- omogućava WebVR / MobileVR mod

- allows WebVR / MobileVR mode

Full screen

- prikaz preko cijelog zaslona / izlaz iz prikaza preko cijelog zaslona

- enter fullscreen / exit fullscreen

Close

- skriva navigacijsku traku

- hide navigation bar

Open

- prikazuje navigacijsku traku

- show bottom navigation bar

NAPOMENA! Ova stranica koristi kolačiće (cookies) i slične tehnologije.

Ako ne promijenite postavke preglednika, pristajete na korištenje kolačića (cookies). Više o tome.

Slažem se!